参数/型号 ZX7-125 ZX7-160 ZX7-200 ZX7-250C ZX7-315B/C ZX7-400B/C ZX7-500B/C ZX7-630C
额定输入电源 单相220V±10%;50Hz/60Hz 三相380V±10%;50Hz/60Hz
额定输入容量 4KW 4.8KW 7KW 9KW 12KW 16KW 25KW 30KW
电流调节范围 10-125A 10-160A 10-200A 20-250A 20-315A 20-400A 40-500A 40-630A
额定负载持续率 100% 60%
额定空载电压 70V
推力电流 自动 B型:自动;C型:0-10可调
质量(kg) 6.5 17 18 31 B:38;C:48 B:42;C:48 B:50;C:58 68
外形尺寸 330×160×280 425×195×310 520×260×540 570×305×590 650×300×600 650×340×730
ZX7-400B ZX7-315B ZX7-250C ZX7-315C ZX7-400C ZX7-630C ZX7-125 ZX7-160 ZX7-200